Home/Начало
За нас : Представяне
Услуги и цени
Свържете се

 

Допълнителни услуги предлагани от ОЦ YBO 2001

Допълнително обслужване Вид услуга Цена
без ДДС
1 2 3 4
1 всяко следващо над посоченото в съответната тарифа получаване на факс съобщение и разпечатване 0,12
2 всяко следващо над посоченото в съответната тарифа оператор 24 h за приемане на обаждания 0,10
3 всеки следващ над посочения в съответната тарифа телефонни импулси за информиране на клиента 0,07
4 за 1 страница изпращане на факс за страната 0,65
5 всяко следващо над посоченото в съответната тарифа оператор 24 h за приемане на обаждания и трансфер към външен телефонeн абонат, 0,05
6 всеки следващ над посоче-ния в съответната тарифа тел.импулси към външен тел. абонат 0,07
7 за 1 страница набиране на текст и печат 2,50
8 за 1 страница печат на текст 0,30
9 за 1 страница набиране и изпращане на факс съобщение 2,60
10 за 1 съобщение набиране и изпращане на е-mail съобщение 2,55
11 всяка услуга над посочената в съответната тарифа, за страната пощенски услуги обикновена поща 3,00
12 над 10 km, до 150гр. куриерски услуги за града 4,00
13 доставка до врата куриерски услуги за страната 5,00
14 съхранение и архивиране на кореспонденция на архивна кутия 5,00
15 за 1 бр. сервиране на кафе за гости 0,30
16 за 1 чаша сервиране на минарална вода 0,15
17   организиране на топъл обяд 15% в/у ст-та на поръчката
18 за 1 месец електронно обзавеждане, компютър, монитор, мрежови принтер 120,00
19 за 1 копие А4 ползване на копирна машина със собствен идентификационен номер 0,08
20 за 1 автомобил/ 1 нощ нощно охраняем паркинг 5,00
21 за 1 час ползване на заседателна зала с основно оборудване за провеждане на срещи, с предварителна заявка 5,00
22 за 8 часа ползване на заседателна зала с основно оборудване за провеждане на срещи, с предварителна заявка 30,00
23 за 1 час ползване на заседателна зала с основно оборудване за провеждане на срещи, без предварителна заявка 7,00
24 за 8 часа ползване на заседателна зала с основно оборудване за провеждане на срещи, без предварителна заявка 40,00
25 за 1 ден ползване на работно място с основно оборудване-бюро, стол, контейнер, телефонен апарат и кошче за боклук 50,00
26 за 1 седмица ползване на работно място с основно оборудване-бюро, стол, контейнер, телефонен апарат и кошче за боклук 120,00
27 за 1 месец ползване на работно място с основно оборудване-бюро, стол, контейнер, телефонен апарат и кошче за боклук 300,00
28 за 1 табелка изработка и поставяне на фирмена табела 38,00
29   отпечатване на визитни картички по справка
30   доставка на канцеларски материали, пликове, марки по справка + 10%
31 за 1 станица преводи 10,00
Забележка: при наем на стая с две работни места се прави отстъпка