Home/Начало
За нас : Представяне
Услуги и цени
Свържете се

П Р Е Д С Т А В Я Н Е

 С настоящото описание Офис център (ОЦ) УВО представя възможностите си пред бъдещите си клиенти.

 ОЦ УВО предлага на бъдещите си клиенти офис-пространство, разделено на отделни помещения (мебелирани и оборудвани с необходимите комуникационни съоръжения или подготвени за разпределение от съответните наематели – КЛИЕНТИ, по тяхно желание и вкус, но извършено от наемодателя) в комплект с административни услуги.

 Дейността е ориентирана към специфичен пазарен сегмент - обикновено малки и средни фирми, търговски пътници или търговци, които осъществяват своята дейност от домовете.

ФИЛОСОФИЯ

 ОЦ YВО София осигурява атмосфера, характерна за съвременната бизнес среда. Предимства на ОЦ YВО София са:

ХАРАКТЕР НА ДЕЙНОСТТА НА ОЦ-УВО

 ОЦ YВО София предоставя на физически и юридически лица, катко място за работа (офис) с необходимото оборудване и административни услуги (секретарски, телефонни, денонощна охрана, поддръжка, преводачески, сервизни и т.н.)
 ОЦ YВО София създава удобства на фирмите-ползващи, като им предоставя в готов вид офис пространство заедно с комплексно обслужване на високо професионално равнище.

  Клиентът има възможност директно да се насочи към изпълнение на задачите си. Договореният пакет административни услуги и наемът формират цената на престоя - за час или за определен период, както и ползването на секретарски услуги от клиенти, намиращи се извън ОЦ YВО София

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

УВО е на адрес -
1527 София, на ул. "Искър" № 63А-65,
(ъгълът на ул. "Искър" и ул. "Христо Ковачев")

Почти едномилионниата столица е привлекателно място за осъществяване на бизнес контакти. ОЦ YВО София се намира недалеч от идеалния център на София, което го прави удобен за офис на фирми. Мястото е представително и удобно за бизнес комуникации.

ОЦ УВО София има добра връзка с обществения транспорт:

ОЦ YВО София разполага с открит паркинг за около десет автомобила и със закрит паркинг за три автомобила за нощувка.

За УОВ София ООД

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът, предлаган от ОЦ YВО София е следният:

  1. предоставяне на помещение за офис в комплект с административни услуги - продукт с неделима двукомпонентна структура;
  2. предоставяне на административни услуги без ползване на помещение.Стратегията на развитие на продукта, предлагана от Норкимо ООД и YОВ-София ООД чрез ОЦ YВО се заключава в:

 Чрез подбора на подходящ персонал ОЦ УВО София осъществява на практика изискванията за висока квалификация и бизнес етика. Качествата на предастявяните услуги се разглежда като функция от професионализма на кадрите.
 
В Наръчника за вътрешни административни процедури са дефинирани работните места, правата и завълженията на всеки; взаимодействието на заетите лица в кръга на техните очертани компетенции; взаимната им заменяемост с цел ефективно осъществяване на дейността като цяло.
  Персоналът на ОЦ YВО София е мотивиран за осъществяване на своите задължения, вследствие на което се работи в колегиална атмосфера.

ПОТЕНЦИАЛНИ КЛИЕНТИ

Потенциалните клиенти на ОЦ YBO София са: